LOOK INTO THE FUTURE WITH BRIGHTNANO™

Look into the future!

Nanotechnologie is een snelgroeiende technologie die waardevol is voor de samenleving en de industrie. Of het nu is voor gebruik thuis, besparingen op onderhoud, bijna magische toepassingen zoals kleur herstel,  het veilig maken
van asbest, of voor het bestrijden van ziektes zoals bijvoorbeeld kanker.

”I look to the future…
becau­se that’s where I’m going to spend the rest of my life.”
– George Burns –

Nanotechnologie maakt het mogelijk om stoffen op moleculair niveau te hanteren en zo materialen nieuwe eigenschappen te geven. De materialen die door deze techniek tot stand komen, bestaan uit hele kleine deeltjes (nanodeeltjes) en hebben andere eigenschappen dan materialen die bestaan uit grotere deeltjes. Hierdoor ontstaat een nieuwe generatie van technologische toepassingen.

Wat is nanotechnologie?

Nanotechnologie is een technologie die zich bezig houdt met materialen in de orde van grootte van nanometers (1 nanometer is 1 miljoenste millimeter). Nanotechnologie maakt het mogelijk om stoffen op moleculair niveau te hanteren en zo materialen nieuwe eigenschappen te geven. De materialen die door deze techniek tot stand komen, bestaan uit hele kleine deeltjes (nanodeeltjes) en hebben andere eigenschappen dan materialen die bestaan uit grotere deeltjes. Hierdoor ontstaat een nieuwe generatie van technologische toepassingen.

Waar worden nanotechnologieën toegepast?

Nanotechnologieën worden toegepast op allerlei gebieden, zoals gezondheidszorg (geneesmiddelen en medische hulpmiddelen), ICT(computerchips), consumentenproducten (cosmetica en textiel), voeding (additieven, verpakkingen), milieu (waterzuivering, bodemsanering)) en landbouw (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen). Enkele voorbeelden van producten voortkomend uit nanotechnologie zijn het gebruik van titaniumoxide in zonnebrandcrème, ceriumoxide nanodeeltjes in diesel voor het verbeteren van de verbranding (minder uitstoot van fijnstof) en antibacteriële toepassingen van zilver nanodeeltjes in kleding, medische apparatuur of verf.

Waarom wordt gebruik gemaakt van nanotechnologie?

Nanotechnologie maakt het mogelijk om materialen met nieuwe eigenschappen te geven, zoals (nog kleinere) computerchips, sterkere kunststoffen, coatings met antibacteriële werking, of waterafstotend textiel. Het woord “nanotechnologie” wordt op 2 manieren gebruikt. Het kan het  gebruik van nanodeeltjes in allerlei toepassingen betekenen (nanotechnologie als product) of over het gebruik van nanotechnologie in het productieproces gaan (nanotechnologie als proces). Nanodeeltjes kunnen andere eigenschappen hebben en gedragen zich dan anders dan grotere deeltjes met dezelfde chemische samenstelling. In het kader van mogelijke risico’s voor mens en milieu, gaat de aandacht vooral naar de vrije (niet gebonden in een product), niet-afbreekbare en niet-oplosbare nanodeeltjes. BrightNano maakt gebruik van biologisch afbreekbare nanodeeltjes.

Wat zijn nano deeltjes?

Nanodeeltjes zijn deeltjes die in één of meerdere dimensies kleiner zijn dan 100 nanometer. Bij nanotechnologie gaat het uitsluitend om deeltjes die bewust geproduceerd zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen. Naast bewust geproduceerde nanodeeltjes zijn er ook andere deeltjes van deze afmeting die in de omgeving voorkomen. Voorbeelden zijn vulkanisch stof of een bijproduct van menselijke activiteit zoals uitstoot van (diesel)motoren en lasrook. Deze categorie valt niet binnen het domein van nanotechnologie, maar onder fijn stof in de buitenlucht en het binnenmilieu.